Prvi grijeh
Bolje znali su od nas , ipak odrasli su ljudi , kažu nije on za tebe još ste mladi , malo ludi... - Zauvijek pamtim te kao prvi grijeh :$

Zauvijek pamtim te kao prvi grijeh :$

Bio si moje najdraže i tu sam najteže pogriješila.

04.12.2012.

Bolje znali su od nas , ipak odrasli su ljudi , kažu nije on za tebe još ste mladi , malo ludi...