Prvi grijeh
Pamti da me ne zaboraviš nikada.. - Zauvijek pamtim te kao prvi grijeh :$

Zauvijek pamtim te kao prvi grijeh :$

Bio si moje najdraže i tu sam najteže pogriješila.

25.06.2013.

Pamti da me ne zaboraviš nikada..

21.11.'12